Hizmetlerimiz

kicon.png

Vergi Davalarının Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri


Katma değer vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi başta olmak üzere; veraset ve intikal vergisi, özel tüketim vergisi gibi birçok vergi türünden kaynaklanan vergi uyuşmazlıklarının gerek ‘idari’ aşamada çözümlenmesi gerekse ‘yargı’ aşamasında çözümüne ilişkin olarak iptal ve tam yargı davalarının açılması, istinaf ve temyiz süreçlerinin takip edilmesi, büromuzu meşhur ve maruf kılan en önemli konulardır.
Düzeltme ve Şikayet Yoluna Başvuru Hizmetleri


Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflarda danışman kadromuzla sizlere yardımcı olabiliriz.
Kurumlar Vergisi Açısından Kurumlara Sağlanan Avantajların Uygulanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri


Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları ile kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflarda sizlere yardımcı olabiliriz.
Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İşlemlerde ve İhtilaflarda Danışmanlık Hizmetleri


Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında dikkat edilecek hususlar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
İntifanın Sona Ermesinden Kaynaklanan Vergi Davalarının Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri


İntifa hakkının tesisi ve kaldırılmasına ilişkin olarak özellikle veraset ve intikal vergisinin tarh edilmesinden doğan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları konusunda büromuzdan hukuki hizmet alabilirsiniz.
Gayrimenkul Alım-Satımında Vergi Danışmanlığı


Gayrimenkul alım-satımı işlemlerinde vergilendirme ilkelerinin nasıl tatbik edileceği; gayrimenkul alım-satımında ‘değer artış kazancı’ ve ‘ticari kazanç’ kavramlarının nasıl değerlendirileceği konusunda büromuzdan danışmanlık hizmeti; bu konularda ihtilaf çıkması durumunda da avukatlık hizmeti alabilirsiniz.
Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri


Gayrimenkulden elde edilen kiraların vergilendirilmesine ilişkin dikkat edilecek önemli konularda büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilir, gayrimenkullerin vergilendirilmesine ilişkin birçok konuda ofisimiz ile çözüm ortağı olarak çalışabilirsiniz.
Miras Hukukundan Kaynaklanan İhtilaflarda Danışmanlık Hizmetleri


Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi ve bu sözleşme düzenlenirken dikkate alınması gereken hukuki ve vergisel avantajların değerlendirilmesi, ortaklığın giderilmesi davalarının takibi, vasi, kayyımlık ve yasal danışman gibi görevlerde danışmanlık hizmetleri ile birlikte çalışmaya hazırız.
Vergi Suçlarına İlişkin İhtilaflarda Dava ve Danışmanlık Hizmetleri


Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve kullanmak suçlarından (Vergi Usul Kanunu md. 359) dolayı ceza yargılaması ile karşı karşıya kalmış iseniz büromuzdan bu tür davaların takibi için danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz. -Bilgi ve belge ibraz etmeme suçlarından dolayı ceza yargılaması ile karşı karşıya kalmış iseniz büromuzun uzman kadrosu ile davalarınızı takip edebilirsiniz.

Hukuki Mütalaa Hizmetlerimiz


Vergi hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki mütalaa hazırlayabiliriz.
Çeşitli Platformlarda Vergi Disiplinine İlişkin Tecrübelerimizi Paylaşabiliriz


Vergi hukukuna ilişkin çeşitli konferans ve sempozyumlarda uygulamacı olarak tüm deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız.
Kanun, Tebliğ ve Yönetmelik Hükümlerinin İptaline İlişkin Dava Takip Hizmetleri


Danıştay’ın ilk derece sıfatı ile bakmakla yükümlü olduğu davaların açılması ve takip edilmesi konusunda büromuzdan avukatlık hizmeti alabilirsiniz.
Af Yasalarının Nasıl Uygulanacağına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri


Kesinleşmiş vergi borcu olan mükellefler, yeni çıkan yapılandırma yasaları çerçevesinde, nasıl bir yol izleyecekleri konusunda büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirler.
Sözleşmelerden Kaynaklana KDV Alacağına İlişkin İhtilaflarda Dava Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri


Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi ve müteahhit arasında KDV’den kaynaklanan vergi ihtilaflarında büromuzdan hem danışmanlık hizmeti hem de avukatlık hizmeti alabilirsiniz.
Yurt Dışında Gelir Elde Eden Mükelleflerin Türkiye’de Nasıl Vergilendirileceğine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri


.
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri


.
Dava Açma Süresini Kaçıran Mükelleflere Danışmanlık Hizmetleri


Vergi uyuşmazlıklarında dava açma süresini kaçırmış iseniz alternatif çözüm yolları konusunda büromuzdan danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.
Mahsup ve İade İşlemlerinden Doğan İhtilaflarda Dava ve Danışmanlık Hizmetleri


Vergilerinizin mahsup ve iadesi konularında büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.