top of page

Hizmetlerimiz

kicon.png
 • Vergi Davalarının Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri
  Katma değer vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi başta olmak üzere; veraset ve intikal vergisi, özel tüketim vergisi gibi birçok vergi türünden kaynaklanan vergi uyuşmazlıklarının gerek ‘idari’ aşamada çözümlenmesi gerekse ‘yargı’ aşamasında çözümüne ilişkin olarak iptal ve tam yargı davalarının açılması, istinaf ve temyiz süreçlerinin takip edilmesi, büromuzu meşhur ve maruf kılan en önemli konulardır.
 • Düzeltme ve Şikayet Yoluna Başvuru Hizmetleri
  Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflarda danışman kadromuzla sizlere yardımcı olabiliriz.
 • Kurumlar Vergisi Açısından Kurumlara Sağlanan Avantajların Uygulanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
  Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları ile kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflarda sizlere yardımcı olabiliriz.
 • Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İşlemlerde ve İhtilaflarda Danışmanlık Hizmetleri
  Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında dikkat edilecek hususlar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
 • İntifanın Sona Ermesinden Kaynaklanan Vergi Davalarının Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri
  İntifa hakkının tesisi ve kaldırılmasına ilişkin olarak özellikle veraset ve intikal vergisinin tarh edilmesinden doğan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları konusunda büromuzdan hukuki hizmet alabilirsiniz.
 • Gayrimenkul Alım-Satımında Vergi Danışmanlığı
  Gayrimenkul alım-satımı işlemlerinde vergilendirme ilkelerinin nasıl tatbik edileceği; gayrimenkul alım-satımında ‘değer artış kazancı’ ve ‘ticari kazanç’ kavramlarının nasıl değerlendirileceği konusunda büromuzdan danışmanlık hizmeti; bu konularda ihtilaf çıkması durumunda da avukatlık hizmeti alabilirsiniz.
 • Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
  Gayrimenkulden elde edilen kiraların vergilendirilmesine ilişkin dikkat edilecek önemli konularda büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilir, gayrimenkullerin vergilendirilmesine ilişkin birçok konuda ofisimiz ile çözüm ortağı olarak çalışabilirsiniz.
 • Miras Hukukundan Kaynaklanan İhtilaflarda Danışmanlık Hizmetleri
  Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi ve bu sözleşme düzenlenirken dikkate alınması gereken hukuki ve vergisel avantajların değerlendirilmesi, ortaklığın giderilmesi davalarının takibi, vasi, kayyımlık ve yasal danışman gibi görevlerde danışmanlık hizmetleri ile birlikte çalışmaya hazırız.
 • Vergi Suçlarına İlişkin İhtilaflarda Dava ve Danışmanlık Hizmetleri
  Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve kullanmak suçlarından (Vergi Usul Kanunu md. 359) dolayı ceza yargılaması ile karşı karşıya kalmış iseniz büromuzdan bu tür davaların takibi için danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz. -Bilgi ve belge ibraz etmeme suçlarından dolayı ceza yargılaması ile karşı karşıya kalmış iseniz büromuzun uzman kadrosu ile davalarınızı takip edebilirsiniz.
 • Vergi Davalarının Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri
  Katma değer vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi başta olmak üzere; veraset ve intikal vergisi, özel tüketim vergisi gibi birçok vergi türünden kaynaklanan vergi uyuşmazlıklarının gerek ‘idari’ aşamada çözümlenmesi gerekse ‘yargı’ aşamasında çözümüne ilişkin olarak iptal ve tam yargı davalarının açılması, istinaf ve temyiz süreçlerinin takip edilmesi, büromuzu meşhur ve maruf kılan en önemli konulardır.
 • Düzeltme ve Şikayet Yoluna Başvuru Hizmetleri
  Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflarda danışman kadromuzla sizlere yardımcı olabiliriz.
 • Kurumlar Vergisi Açısından Kurumlara Sağlanan Avantajların Uygulanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
  Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları ile kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflarda sizlere yardımcı olabiliriz.
 • Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İşlemlerde ve İhtilaflarda Danışmanlık Hizmetleri
  Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında dikkat edilecek hususlar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
 • İntifanın Sona Ermesinden Kaynaklanan Vergi Davalarının Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri
  İntifa hakkının tesisi ve kaldırılmasına ilişkin olarak özellikle veraset ve intikal vergisinin tarh edilmesinden doğan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları konusunda büromuzdan hukuki hizmet alabilirsiniz.
 • Gayrimenkul Alım-Satımında Vergi Danışmanlığı
  Gayrimenkul alım-satımı işlemlerinde vergilendirme ilkelerinin nasıl tatbik edileceği; gayrimenkul alım-satımında ‘değer artış kazancı’ ve ‘ticari kazanç’ kavramlarının nasıl değerlendirileceği konusunda büromuzdan danışmanlık hizmeti; bu konularda ihtilaf çıkması durumunda da avukatlık hizmeti alabilirsiniz.
 • Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
  Gayrimenkulden elde edilen kiraların vergilendirilmesine ilişkin dikkat edilecek önemli konularda büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilir, gayrimenkullerin vergilendirilmesine ilişkin birçok konuda ofisimiz ile çözüm ortağı olarak çalışabilirsiniz.
 • Miras Hukukundan Kaynaklanan İhtilaflarda Danışmanlık Hizmetleri
  Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi ve bu sözleşme düzenlenirken dikkate alınması gereken hukuki ve vergisel avantajların değerlendirilmesi, ortaklığın giderilmesi davalarının takibi, vasi, kayyımlık ve yasal danışman gibi görevlerde danışmanlık hizmetleri ile birlikte çalışmaya hazırız.
 • Vergi Suçlarına İlişkin İhtilaflarda Dava ve Danışmanlık Hizmetleri
  Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve kullanmak suçlarından (Vergi Usul Kanunu md. 359) dolayı ceza yargılaması ile karşı karşıya kalmış iseniz büromuzdan bu tür davaların takibi için danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz. -Bilgi ve belge ibraz etmeme suçlarından dolayı ceza yargılaması ile karşı karşıya kalmış iseniz büromuzun uzman kadrosu ile davalarınızı takip edebilirsiniz.
bottom of page