Yeni Malikin Kiracıyı Tahliyesi

24.9.2004 /
Av. Zuhal KIZILOT /
Hürses Gazetesi

Günümüzde, şu ekonomik koşullar altında konut sahibi olmak, gerçekten de oldukça güç. İnsanlar geçim sıkıntısı çekerken, bir yandan da konut sahibi olma çabası içerisine giremiyorlar. Başlarını sokacak kiralık bir eve de çoğu zaman razı oluyorlar. Kaldı ki ev sahibi ile kiracı ilişkisi devam ederken bile birtakım sürprizlerle karşılaşabiliyorlar. Örneğin, onlar kiraladıkları evde otururken, ev, ev sahibi tarafından satılabiliyor. Peki, bu durumda ne olacak? Eski ev sahibi ile kira ilişkisi sona erecek mi? Yeni ev sahibi, mevcut kiracıyı kabul edecek mi? Yoksa tahliyesini mi isteyecek? İşte bugünkü yazımızda, bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız.

Bildiğiniz gibi adi kira ilişkisi, Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bir de 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun bulunmaktadır. Bugünkü sorularımızın cevaplarını 6570 sayılı Kanun’da arayacağız...

6570 sayılı Kanun’un 7/d madde hükmü, kiralanan taşınmazı sonradan iktisap eden malikin, konut ya da işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açabilmesini mümkün kılmıştır.

Bir kimsenin, bu imkandan yararlanabilmesi için, öncelikle kiradaki bir taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olması gerekmektedir. Bu iktisap, satım ya da bağışlama gibi bir sebeple devren olabileceği gibi miras, cebri icra, mahkeme ilamı gibi bir sebeple sicil dışı da gerçekleşmiş olabilir.

Yeni malikin, kendisinin, eşinin ya da çocuklarının konut ya da işyeri ihtiyacının bulunduğunu ispatlamış olması, bu hükümden yararlanabilmenin başka bir koşuludur.

Yeni malikin, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıdan, ihtarname ile konut ya da işyeri ihtiyacı dolayısıyla, kiralananı tahliye etmesini talep etmesi de gerekmektedir. Burada anlaşılması gereken, yeni malikin yapacağı ihtarın, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracının tebellüğ etmesine imkan verecek şekilde gönderilmesidir. Yargıtay, ihtarın iktisap tarihinden itibaren, bir ay içinde keşidesini değil, tebliğini aramaktadır. Bu bir ayın hesabında, iktisap edilen günün de hesaba dahil edilmesi gerekir. İktisabı izleyen bir ay içinde ihtar tebliğ edilmemişse, sonradan bunun giderilmesi mümkün değildir. (Yarg. 6. HD’nin, 02.03.1988 tarihli ve 14735/3104 sayılı Kararı.)

Ayrıca yeni malikin, iktisap tarihinden altı ay sonra tahliye davasını açmış olması gerekmektedir. Altı aylık süre geçmeden açılan tahliye davaları reddolunmaktadır. Ancak Yargıtay’a göre; davanın iktisabı izleyen altı ay geçtikten sonra açılması süreye bağlı değildir. Akdin sonuna kadar dava açılması mümkündür. Altı aylık süre dolmadan dava açılması durumunda reddedilen davanın, altı ay dolduktan sonra, aynı nedenle ikinci defa açılması mümkün olmaktadır. Burada, daha önce açılan davanın derdestliği ve kesin hüküm sayılması söz konusu değildir.

Yeni malikin, mevcut kiracı ile ilişkisi bu şekilde. Umarım yukarıdaki sorulara yeterli cevapları bulabilmişizdir.